CA800

RB800 mbajtëse e brendshme (4 vrima për lidhje N-femër Bulkhead ose antena AC/SWI Swivel). Mbajtësja përmban ventilator ftohës dhe ka vrima për hyrje ajri.

Product specifications: 
Details
Product codeCA800